STRATEGIE, KERNWAARDEN & PURPOSE

Zodat jij als leider de ander weer in zijn of haar kracht kunt zetten

Strategie, Kernwaarden & Purpose sessie

Een van de middelen uit het Keuzemodel die ik inzet om een organisatie en zijn medewerkers in hun kracht te zetten is de InsparCle Strategie, Kernwaarden en Purpose Sessie. Het doel van deze strategie sessie is om een tool te hebben om jouw passie te kunnen overdragen en uitdragen naar de medewerkers, klanten en andere stakeholders.

Lees meer over deze strategie sessie

WAT HOUDT DE STRATEGIE SESSIE IN

Tijdens deze sessie gaan we de stip op de horizon bepalen; waar wil je de komende jaren naartoe werken met de organisatie? We kijken naar het hogere doel van de organisatie, wat wil je met de organisatie bijdragen aan de wereld, wat is de purpose, waarom doe je de dingen die je doet? We gaan hierbij aan de slag met het maken van een golden circle voor de organisatie waarbij we inzicht krijgen in de WHY, How en What. We kijken naar hoe jullie dit kunnen gaan bereiken. Dus welke acties ga je uitvoeren om je doel te bereiken, de zogenaamde missie. We kijken naar welke kernwaarden van belang zijn voor jullie als organisatie en welke zijn er nodig om dit te realiseren. En vooral ook hoe je hiermee de verbinding kunt maken met medewerkers, klanten en andere stakeholders. 

HET RESULTAAT VAN DE STRATEGIE SESSIE

Na afloop heb je een gemeenschappelijk gedeeld beeld van wat de organisatie wil bereiken, hoe dit gerealiseerd gaat worden en met welk onderscheidend vermogen. Je hebt de marsroute bepaald en daarmee zul je de mensen gaan inspireren. Het geeft focus en een duidelijke richting aan de bedrijfscultuur, waardoor je de juiste medewerkers en klanten verbindt aan de organisatie. Met het concreet maken van de kernwaarden geef je lading aan de WHY van de organisatie en verstevig je het DNA. Je creëert hiermee eigenaarschap, onderling begrip en saamhorigheid binnen de organisatie.

Ik hou van praktische, krachtige en duidelijke stukken. De uitwerking wordt dan ook geen ellenlang rapport maar alles duidelijk op één A4.

De golden Circle is een van de beelden die ik zal opleveren. Een beeld dat kort, krachtig en duidelijk is voor iedereen.

Header Contact_mkb-coaching_mobiel

Wat levert het duidelijk hebben van je purpose op?

 • Maakt duidelijk waarin je gelooft en fungeert als inspirerende kracht
 • Definieert waar de organisatie voor staat!
 • Grotere kans op verbinding met medewerkers, klanten en stakeholders. Omdat het purpose correspondeert met ons limbisch brein, welke verantwoordelijk is voor onze gevoelens. En de meeste beslissingen worden, bewust of onbewust, genomen op basis van gevoel
 • Wanneer je een sterke WHY hebt dan inspireer je klanten, medewerkers en andere stakeholders
Wat levert het duidelijk hebben van je kernwaarden op?
 • Vormen de gezamenlijke identiteit van de organisatie
 • Fungeert als een keuze kompas van aanname tot investeringen
 • Geeft een sterker gevoel van eenheid
 • Trekt medewerkers, klanten en stakeholders aan met dezelfde waarden
 • Je hebt minder regels nodig in de organisatie
 • Geeft focus
 • Geeft verbinding met de organisatie en medewerkers
 • Zorgt voor meer eigenaarschap
 • Levert meer begrip onderling op en minder discussies

Afhankelijk van de behoefte is het ook mogelijk om alleen aan de slag te gaan met de Purpose en/of Golden circle van de organisatie of de kernwaarden.