Manager versus Coachend Leider

Een coachend leider is een zelfbewuste, compassievolle en energieke leidinggevende die medewerkers hoort, ziet en waardeert voor de talenten en kwaliteiten die zij meebrengen. Ze creëren een veilige omgeving waarin de authenticiteit en individuele behoeften van medewerkers worden gerespecteerd.

Een coachend leider weet de medewerkers (en zichzelf) op zo’n manier te inspireren dat ze hun eigen verantwoordelijkheid pakken en daardoor optimaal kunnen  presteren. Ze doen dat onder andere door:

  • Richting te geven en samen dingen op te pakken en daardoor gemeenschappelijke doelen te bereiken;
  • Ruimte te bieden voor eigen inbreng (van ideeën);                 
  • Een ruggensteun te zijn door vertrouwen te geven.  

Ee coachend leider verschilt ten opzichte van een taakgerichte manager. De coachend leider stelt de ontwikkeling van de medewerker centraal, stelt zich kwetsbaar op en focust op mensen en gevoel. Zo werkt hij aan lange termijn doelstellingen en stelt het behalen van doelen veilig.

Leiderschap is een keuze en geen autoriteit
-Simon Sinek -
verschil managers en coachend leiders
Management is de dingen goed doen
Leiderschap is de goede dingen doen
- Peter F. Drucker -
verschil manager vs coachend leider