Creëer verbondenheid, focus & eigenaarschap met een visionboard

Nog even en we sluiten het jaar 2020 af, een bijzonder jaar wat nogal wat teweeg heeft gebracht bij iedereen. Een jaar waarin in verbinding blijven met elkaar essentieel, maar ook zo moeilijk was. Een jaar waardoor er een shift is ontstaan in wat we belangrijk vinden in dit leven. De behoefte om meer dan ooit echt te leven in het hier en nu. Een tijd waarin duidelijk wordt, dat écht luisteren naar elkaar en de ander écht zien zorgt voor die verbinding.

Nu het jaar bijna ten einde is, gaan we zowel reflecteren over 2020 als vooruit kijken naar 2021. Door het afgelopen jaar is het eens te meer belangrijk om stil te staan bij: “Hoe blijven we verbonden, hoe zorgen we voor focus en hoe creëren we eigenaarschap binnen de organisatie en binnen de diverse teams?” Dat is belangrijk, om mee te kunnen én in te kunnen spelen op de ‘nieuwe’ wereld.

Vaak is het (be)schrijven van het jaarplan een ‘moetje’ en/of iets wat tussendoor even snel gedaan wordt, want het ís al zo druk. Het plan wordt meestal wel besproken binnen het team maar echt eigenaarschap of focus wordt niet ervaren. Aan het einde van het jaar ligt het plan nog steeds onderin de la en zijn de doelstellingen niet of nauwelijks behaald.

Door het afgelopen jaar is het eens te meer belangrijk om stil te staan bij: “Hoe blijven we verbonden, hoe zorgen we voor focus en hoe creëren we eigenaarschap binnen de organisatie en binnen de diverse teams?” Dat is belangrijk, om mee te kunnen én in te kunnen spelen op de ‘nieuwe’ wereld.

Effectief en inspirerend concrete doelen behalen

Door als team samen na te denken over de concrete invulling van de WHY,  de doelstellingen voor jouw team en de kernwaarden die van belang zijn binnen het team, creëer je draagvlak en bewustwording voor elkaars zienswijze en behoeften. Dit geeft richting, inspiratie en verbondenheid.

Na het opstellen van de doelen, de invulling van de WHY en kernwaarden maak je een visionboard.  Het onbewuste werkt namelijk in beelden, kleuren, associaties en symbolen. Dus door het maken van een visionboard gaat je onbewuste op zoek naar een realiteit die daarbij past. Hierdoor maak je de doelen nog concreter en breng je focus aan op datgene waar je voor gaat en voor staat.

Wat levert een visionboard op?

 • Heldere visie/doelstellingen
 • Bewustwording
 • Draagvlak en eigenaarschap
 • Meer gevoel bij de WHY, doelstellingen en kernwaarden
 • Verbinding in het team
 • Focus
 • Reminder waar je als team voorstaat
 • Richting
 • Inspiratie
 • Plezier!

In de praktijk

In mijn team was het maken van een visionboard, aan het begin van het jaar, een jaarlijks terugkerend thema. Een bijeenkomst waar altijd naar uitgekeken werd.  Een dagdeel waarbinnen we de verbinding met elkaar voelden groeien, we veel lol hadden maar ook weer helder hadden waar we heen gingen dat jaar en voor stonden.

Omdat de teamleden op afstand werkten, zorgde ik ervoor dat iedereen een foto kreeg van het visionboard. Het is van belang om het visionboard elke dag te zien zodat je voor ogen blijft houden wat het doel is en waar je voor staat. Het daadwerkelijk behalen van je doelen is groter wanneer je duidelijk de resultaten en weg er naar toe voor je ziet.

Visionboards kun je door middel van teksten, foto’s en tekeningen op verschillende manieren vormgeven:

 • op papier
 • op canvas of
 • digitaal
Door als team samen na te denken over de concrete invulling van de WHY, de doelstellingen voor jouw team en de kernwaarden die van belang zijn binnen het team, creëer je draagvlak en bewustwording voor elkaars zienswijze en behoeften. Dit geeft richting, inspiratie en verbondenheid.

Overigens zet ik deze methode ook vaak in bij individuele coaching om doelen en focus scherp te krijgen en te houden.

Wil je met jouw team ook aan de slag te gaan met een visionboard, dan help ik je hier graag bij. Neem dan contact met mij op voor meer informatie.