IN JOUW KRACHT ALS COACHEND LEIDER

InsparCle Coachingtraject Coachend Leiderschap

Coachingtraject voor Coachend leidinggeven

Je bent trots dat je als manager verantwoordelijk bent voor het hele reilen en zeilen van jouw afdeling. Dit houdt dus ook in dat je de medewerkers in hun kracht zet zodat je het beste in hen naar boven haalt, zorgt dat er goed wordt samengewerkt op de afdeling maar ook met andere afdelingen en alle doelen worden behaald. Daarnaast heb je ook de beslissingen en wensen van de directie over te brengen op jouw team. Deze tijd vraagt dus om coachend leidinggeven.

Je merkt dat het soms wat lastig kan zijn om: 

 • Als inspirerend en coachend leider de medewerkers te begeleiden
 • Focus te houden en duidelijkheid te geven
 • Meer eigenaarschap bij de mensen te creëren
 • Zonder oordeel echt naar de mensen te luisteren
 • Conflicten op te lossen
 • Iedereen op één lijn te krijgen of
 • als je net bent doorgegroeid om leiding te geven aan mensen die eerst directe collega’s waren

Gedurende een aantal maanden gaan we aan de slag en werken we aan coachend leidinggeven, om te zorgen dat je in jouw kracht als coachend leider komt te staan.

Door praktische tools en begeleiding kan ik nu beter en makkelijker mijn medewerkers begeleiden waardoor er meer verantwoordelijkheid wordt genomen en iedereen elkaar beter begrijpt.
5/5

Lees wat het InsparCle Coachingtraject voor Coachend Leidinggeven inhoudt

Header Contact_mkb-coaching_mobiel

INDIVIDUELE COACHING

Gedurende de individuele sessies gaan we aan de slag met een stuk persoonlijke ontwikkeling:

 • Wie ben jij als persoon en als leidinggevende en waar sta je voor?
 • Vergroten van het zelfinzicht op kwaliteiten, talenten en belemmerende overtuigingen
 • Vergroten en inzichtelijk maken van je (kern)waarden
 • Waarom doe je wat je doet?
 • Hoe zet je mensen in hun kracht?
 • Aan de slag om je leidinggevende vaardigheden te verbeteren
 • Hoe zorg je voor een hogere effectiviteit en productiviteit

Wanneer je gaat werken aan je persoonlijke ontwikkeling zal dit ook merkbaar en van invloed zijn op de manier waarop je als leidinggevende de afdeling richting en sturing geeft.

Naast het stuk persoonlijke ontwikkeling gaan we vooral ook praktisch aan de slag. Je krijgt tools aangereikt die je meteen kunt inzetten in de begeleiding naar je medewerkers toe. En gaan we aan de slag om te zorgen dat je team optimaal kan functioneren.

GEZAMENLIJKE SESSIES

Afhankelijk van de behoefte en de ‘issues’ in je team kunnen we een aantal gezamenlijke sessies inplannen. Dit kan zijn samen met de directie, medewerkers uit je team of workshops voor je teamleden.

Hieronder een aantal voorbeelden van waaruit de gezamenlijke sessies kunnen bestaan:

Wanneer er redenen zijn om een beter beeld te krijgen van wat er binnen het team speelt, wat onbesproken issues zijn en wat er nodig is om er een productief en krachtig team van te maken zal ik een quickscan maken. Ik ga daarbij in gesprek met alle medewerkers uit het team. Daarnaast zal ik een aantal keren aanwezig zijn op de afdeling en tijdens overleggen. Hierdoor wordt er inzichtelijk wat er aangepakt mag worden. En op basis daarvan kan het programma verder worden vormgegeven.

Gedurende het traject ben ik, naast coach, ook sparringpartner en kun je me buiten de coachgesprekken om benaderen om uitdagingen te bespreken of te sparren. Daarmee creëer ik een lifeline zodat je bij issues of dringende zaken een beroep op mij kunt doen.

De lengte van het programma voor Coachend Leidinggeven stemmen wij van te voren met elkaar af.

GERELATEERDE PAGINA'S

Bekijk hier ook andere gerelateerde pagina’s voor meer informatie over Insparcle, mijn aanpak en hoe andere directeuren mijn coaching ervaren.