Coachend Leiderschap

Managers moesten voorheen vooral een duidelijke strategie kunnen uitzetten,  bedreven zijn in het doorhakken van knopen, sturen en controleren. Maar, de wereld om ons heen verandert en als organisatie moet je je hier continu op aan kunnen passen. Dit vraagt dus ook om een andere vorm van leidinggeven. De tijd van managen is voorbij, je hebt niet meer de tijd om alles zelf te bepalen en continu te controleren of iedereen zijn taken wel goed uitvoert. Je hebt medewerkers nodig die verantwoordelijkheid nemen en die wendbaar zijn, die mee kunnen met de veranderingen en meedenken. Hier past coachend leiderschap meer bij.

Waar het om gaat? Dat mensen het vertrouwen voelen dat je als leider gelooft in de kracht van je medewerkers, het vertrouwen dat je je mensen steunt als ze fouten maken en het vertrouwen dat je je medewerkers een passende uitdaging biedt.

Coachend leiderschap creëert namelijk zelfstandige medewerkers

Leiderschap gaat over iets heel anders dan manager zijn. Leiderschap gaat over vertrouwen en samenwerken. Leiders focussen op mensen, inspireren, ontwikkelen en werken aan sterke teams.

Uiteraard moet je nog steeds een duidelijke strategie kunnen bepalen en knopen durven doorhakken maar aandacht voor de medewerkers en diens behoefte, ruimte voor groei en emoties zijn essentieel bij het creëren van zelfstandige en betrokken medewerkers.

Waar het om gaat? Dat mensen het vertrouwen voelen dat je als leider gelooft in de kracht van je medewerkers, het vertrouwen dat je je mensen steunt als ze fouten maken en het vertrouwen dat je je medewerkers een passende uitdaging biedt.

Door aandacht voor de medewerker en oog te hebben voor wat daarvoor nodig is kun je nog steeds heel goed op de taak sturen en je doelen bereiken. De manier waarop is dan wel erg belangrijk.

Leidinggeven betekent doelen stellen en halen. Coachen wil zeggen dat je mensen begeleidt en dat ze iets leren. Coachend leidinggeven combineert die twee zaken.

Coachend leidinggeven betekent bezig zijn met instructies geven, bijsturen, overleggen, feedback geven en ontvangen en delegeren mét daarbij voortdurend aandacht voor je medewerkers. Dus niet alleen tijdens het beoordelingsgesprek.

Belangrijk is om als coachend leider:

  • De koers te bepalen en daarmee de richting aan te geven wanneer het nodig is
  • Ruimte en verantwoordelijkheid te geven aan medewerkers om zelf zaken op te pakken
  • Vragenstellen en oprecht luisteren naar je medewerkers
  • Ruimte te maken voor emoties en het bespreekbaar te maken
  • Helder te communiceren en duidelijk je verwachtingen kenbaar te maken
  • Feedback te geven én te ontvangen
  • Medewerkers te ondersteunen waar nodig
Coachend leiderschap is zorgen dat je medewerkers het beste uit zichzelf halen en dat ze taakvolwassen en zelfstandig hun functie uitoefenen zodat resultaten worden behaald. Dit kan alleen als je je medewerkers goed leert kennen, én investeert in hun talent.

Kortom, coachend leiders moeten een duidelijke visie hebben, ruimte creëren voor het perspectief van een ander. Resultaatgericht zijn maar ook oog hebben voor emoties en behoefte van medewerkers. Het gaat om het creëren van zelfstandige medewerkers in alle aspecten, van hard skills en soft skills.

Coachend leiderschap is zorgen dat je medewerkers het beste uit zichzelf halen en dat ze taakvolwassen en zelfstandig hun functie uitoefenen zodat resultaten worden behaald. Dit kan alleen als je je medewerkers goed leert kennen, én investeert in hun talent.